Jeanne Blondia

Wiceprezes ds. finansów i skarbnik

Jeanne M. Blondia dołączyła do zespołu firmy Stryker jako wiceprezeska i skarbniczka w maju 2008 roku.

Jeanne Blondia Jeanne Blondia

W styczniu 2014 roku została powołana na stanowisko wiceprezes ds. finansów oraz skarbnika. Pani Blondia kieruje działem nadzoru finansowego, a w ramach swoich obowiązków dba o kondycję finansową firmy, zarządza ryzykiem, wydatkami na podróże lotnicze, kwestiami ubezpieczeń i podatków. Ściśle współpracuje z globalnym zespołem finansowym.

Zanim dołączyła do naszego zespołu, pani Blondia piastowała stanowisko wiceprezes i skarbnika w firmie Constellation Energy Group, Inc. Była odpowiedzialna za kondycję finansową grupy, w tym za planowanie finansowania rozwoju biznesowego, a ponadto uczestniczyła w działaniach związanych z fuzjami i przejęciami. Wcześniej pracowała w biurze skarbnika firmy General Motors w Nowym Jorku na różnych stanowiskach o coraz większym zakresie odpowiedzialności, w tym jako dyrektor ds. rozwoju biznesowego w GMAC, spółce zależnej GM funkcjonującej w segmencie usług finansowych. Karierę rozpoczęła od stanowiska analityczki w DRI, firmie oferującej doradztwo gospodarcze.

Pani Blondia zdobyła dyplom BA w ekonomii na uczelni Kalamazoo College oraz MBA w zakresie finansów na uniwersytecie Michigan University.