Viju Menon

Prezes grupy ds. globalnej jakości i operacji (Global Quality and Operations)

Viju Menon został powołany na stanowisko prezesa grupy ds. globalnej jakości i operacji w kwietniu 2018 roku.

Viju Menon Viju Menon

Do obowiązków pana Menona należy kierowanie operacjami dotyczącymi kwestii regulacyjnych oraz kontroli jakości, globalnych dostaw, produkcji, bezpośredniego zaopatrzenia oraz łańcucha dostaw, w tym logistyki i zintegrowanego planowania biznesowego.

Zanim dołączył do naszego zespołu, pan Menon pełnił różne funkcje w zakresie kierowania łańcuchem dostaw, a także pełnił obowiązki dyrektora ds. łańcucha dostaw oraz starszego wiceprezesa w firmie Verizon. Przed podjęciem pracy w firmie Verizon pan Menon zajmował różne stanowiska kierownicze w firmie Intel Corporation.

Pan Menon uzyskał podwójny dyplom (ukończenia studiów MBA oraz MS w dziedzinie elektrotechniki), realizując kurs Leaders for Global Operations na uczelni Massachusetts Institute of Technology. Ponadto ma tytuł magistra inżyniera w dziedzinie informatyki (MSE in Computer Science Engineering) uzyskany na uniwersytecie Michigan University.