Allan Golston

Dyrektor od 2011 r., Przewodniczący Komisji ds. Wynagrodzeń, Komisji ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji

Prezes Programu USA Fundacji Gatesów

Allan Golston Allan Golston

Pan Golston jest od roku 2006 prezesem Programu USA Fundacji Gatesów. Od roku 2000 do 2006 był dyrektorem finansowym i administracyjnym Fundacji. Pan Golston jest także członkiem zarządu Harley-Davidson, Inc., znanego producenta motocykli i akcesoriów. 

Pan Golston ma szerokie doświadczenie w zakresie audytu, finansów i branży medycznej. Jest dyplomowanym biegły księgowym, zajmował kierownicze stanowiska finansowe w Swedish Health Services (Seattle, USA) oraz University of Colorado Hospital. W swojej pracy dla Fundacji Gatesów przyczynił się strategicznie do utworzenia i kierowania udanymi inicjatywami mającymi na celu zapewnienie opieki zdrowotnej i edukacji oraz spełnienie innych ludzkich potrzeb. Wszystko to dało mu zrozumienie, jakie towarzyszy nam w naszych światowych działaniach na rzecz spełnienia potrzeb pacjentów i opiekunów. Dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu Pan Golston znakomicie wykonuje funkcję głównego dyrektora niezależnego i przewodniczącego komisji ds. wynagrodzeń.