Mary Brainerd

Dyrektor od 2017 r., Przewodnicząca Komisji ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji, Komisja ds. Wynagrodzeń

Członek zarządu Bremer Bank oraz była prezes i dyrektor generalna HealthPartners

Mary Brainerd Mary Brainerd

Była prezes i dyrektor generalna HealthPartners, największej w USA zarządzanej przez konsumentów organizacji non-profit w branży ochrony zdrowia, którą kierowała od roku 2002 do maja 2017 r. Przed przystąpieniem do pracy w HealthPartners w roku 1992, od 1984 r. zajmowała różne stanowiska kierownicze w Blue Cross and Blue Shield of Minnesota. Jest również dyrektorem Bremer Bank, prywatnej regionalnej spółki świadczącej usługi finansowe.

Bogate doświadczenie pani Brainerd w dziedzinie ochrony zdrowia i ubezpieczeń wnosi bezcenny wkład w obrady rady dyrektorów, zwłaszcza wobec zmieniającej się sytuacji na rynkach usług zdrowotnych i ubezpieczeniowych.