22-Nov-2021
Icon of hand holding heart
Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu:
W jaki sposób firma Stryker wspiera ogólnoświatowe akcje niesienia pomocy osobom poszkodowanym

Niezależnie od tego, czy chodzi o stan zagrożenia zdrowia, klęskę żywiołową, czy nieprzewidziane zdarzenie, firma Stryker angażuje się we wspieranie pracowników i społeczności, których zdrowie, bezpieczeństwo lub dobre samopoczucie są zagrożone.

Ponad 43 000 pracowników realizuje naszą misję poprawy opieki zdrowotnej, a nasi pracownicy wnoszą swój różnorodny światopogląd, aby pomóc nam w opracowywaniu rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej. Tę samą pasję okazują, gdy chodzi o wspieranie akcji humanitarnych na całym świecie. Firma Stryker angażuje się w pomoc w przypadku katastrof, mając na uwadze bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i społeczności. Przedstawiamy, w jaki sposób pracujemy, aby wspierać naszych pracowników i społeczności podczas klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych:
 

Współpraca z Czerwonym Krzyżem przy niesieniu pomocy w przypadku klęsk żywiołowych

Klęski żywiołowe i nagłe wypadki zdarzają się w niespodziewanych momentach, dlatego stała współpraca z Czerwonym Krzyżem pozwala zawczasu zgromadzić środki pomocy zanim pojawi się potrzeba ich zgromadzenia. Nasza coroczna darowizna przyczynia się do budowania zaplecza finansowego, które umożliwia Czerwonemu Krzyżowi natychmiastową pomoc osobom i rodzinom dotkniętym klęskami żywiołowymi na całym świecie.

Współpraca z Czerwonym Krzyżem umożliwia również naszym pracownikom angażować się w życie lokalnych społeczności poprzez organizowanie zbiórek krwi, szkoleń z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz innych inicjatyw, takich jak „Włącz alarm”, która oferuje bezpłatną instalację czujników czadu w mniej zamożnych regionach.

W razie potrzeby aktywujemy zbiórkę funduszy od pracowników firmy Stryker na rzecz Czerwonego Krzyża poprzez naszą platformę wolontariatu i wsparcia, Impact. Dzięki temu pracownicy mogą wspierać konkretne działania pomocowe, które mają dla nich największe znaczenie lub mogą zdecydować się na wsparcie w przypadku klęski żywiołowej, gdzie fundusze są najbardziej potrzebne.

  

Czerwony Krzyż – symbol neutralności i bezstronności1

Czerwony Krzyż działa już ponad 150 lat. Dziś Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc i Czerwony Kryształ są symbolami wspólnej idei tworzonej przez kilkanaście organizacji na całym świecie.

Symbol ten oznacza działalność humanitarną - czyli zobowiązanie do dobrowolnej, neutralnej i bezstronnej pomocy wszystkim ludziom w potrzebie, bez względu na pochodzenie rasowe, przekonania religijne czy polityczne.


  

Wspieranie poszkodowanych pracowników i ich rodzin

Aby pomóc pracownikom i ich rodzinom, które ucierpiały wyniku klęski żywiołowej, zapewniamy środki i wsparcie w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Współpracujemy z LifeWorks - organizacją, która zapewnia wsparcie w przypadku klęsk żywiołowych dla pracowników i ich rodzin na całym świecie. LifeWorks zapewnia środki i narzędzia, aby pomóc pracownikom i ich rodzinom zapewnić bezpieczeństwo, poradzić sobie z poczuciem zagrożenia i straty, zidentyfikować lokalne i krajowe środki pomocowe, które mogą pomóc im uzyskać stabilizację, a także zaoferować pomoc ekspertów w rozwiązywaniu problemów prawnych, finansowych i ubezpieczeniowych wynikających z sytuacji w której znaleźli się.

„Uczciwość w działaniu oraz stawianie ludzi na pierwszym miejscu to dwie wartości naszej firmy” - mówi Anita Mehta, Dyrektor ds.Relacji Społecznych. „Dzięki temu stworzyliśmy kulturę organizacyjną, która inspiruje naszych pracowników do wspierania swoich kolegów oraz społeczności w sytuacjach kryzysowych. Współpraca firmy Stryker z Czerwonym Krzyżem i organizacją Lifeworks zaszczepia w nas dumę z naszej misji i przyczynia się do dalszego dostarczania rozwiązań dla światowego systemu opieki zdrowotnej”.

Dowiedz się więcej o tym, jak tworzymy lepszy, zdrowszy świat.