Być we właściwym miejscu o właściwym czasie | Historia nagłego zatrzymania krążenia Matta

03-Aug-2021
Badania wykazują, że wskaźnik przeżywalności podczas nagłego zatrzymania krążenia zmniejsza się o 10% z każdą minutą w razie braku interwencji.1Cudem, po 80 minutach nieprzerwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej za pomocą urządzenia LUCAS do ucisku klatki piersiowej i dzięki ważnej pomocy ratowników medycznych, Matt odzyskał tętno i zaczął oddychać.
 

Cały czas, od momentu gdy pielęgniarki udzieliły mi pomocy na miejscu, po pielęgniarki i lekarzy w szpitalu, miałem najlepszą opiekę i (zajmowali się mną) najlepsi ludzie. Jestem za to wdzięczny.

______________

Matt
Przeżył nagłe zatrzymanie krążenia