Po raz 22. z rzędu magazyn Fortune określił Stryker jako jedną z najbardziej podziwianych firm na świecie.

03-Feb-2023

Po raz 22. z rzędu magazyn Fortune umieścił nas na swojej liście najbardziej podziwianych form na świecie z branży produktów i sprzętu medycznego.

Magazyn Fortune tworzy listę na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od członków kadry kierowniczej, dyrektorów i analityków ds. bezpieczeństwa po przeprowadzeniu ankiety w łącznie 645 firmach z 27 krajów. W celu stworzenia listy firm z branży produktów i sprzętu medycznego magazyn Fortune ocenia je z uwzględnieniem dziewięciu kryteriów — od wartości inwestycyjnej i jakości zarządzania oraz produktów do odpowiedzialności społecznej i umiejętności przyciągania talentów. Aby firma znalazła się na liście, wynik uzyskany przez nią musi znajdować się w górnej połowie ankiety dotyczącej danej branży.