Tornier BIO-RSA

Zwiększony offset kości — odwrócona endoprotezoplastyka stawu barkowego

Tornier BIO-RSA to biologiczna lateralizacja elementu panewkowego

Zwiększony offset kości w przypadku odwróconej endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwia lateralizację implantu panewki przy użyciu własnej kości pacjenta.

  

Główne zalety

Korzyści kliniczne

  • Autologiczny przeszczep głowy kości ramiennej oszczędza grzebień biodrowy
  • Lateralizacja zmniejsza nacinanie łopatki1
  • Zaprojektowany, aby zachować środek obrotu w kości

Korzyści chirurgiczne

  • Zaprojektowany, aby wyeliminować trudne frezowanie obrzeży
  • Kaniulowana preparacja przeszczepu kostnego
  • Płytka podstawy z długim słupkiem umożliwia pozyskanie własnej kości pacjenta
  • Prowadnica cięcia pozwala na uzyskanie przeszczepu 7 mm lub 10 mm

1. Boileau P., Bony Increased-offset Reversed Shoulder Arthroplasty Minimising Scapular Impingement While Maximising Glenoid Fixation. Clin Orthop Relat Res (2011) 469:2558–2567