T2 Tibia

System gwoździ kostnych

System gwoździ do kości piszczelowej T2 służy do czasowej stabilizacji różnych typów złamań, nieprawidłowych zrostów i braków zrostu kości piszczelowej. Gwoździe są wprowadzane przy użyciu techniki otwartej lub zamkniętej i mogą być zablokowane statycznie, dynamicznie i kompresyjnie.

System gwoździ piszczelowych T2 jest wskazany do unieruchamiania złamań kości długich, a zwłaszcza kości piszczelowej, które mogą obejmować:

  

  • Otwarte i zamknięte złamania kości piszczelowej

  • Staw rzekomy i osteotomię korekcyjną

  • Złamania patologiczne, patologiczne złamania zmęczeniowe i resekcje guzów

  • Przypadki braku zrostu kości i nieprawidłowego zrostu kości

Narzędzia T2 do dostępu nadrzepkowego (Suprapatellar Instrumentation – SPI)

System narzędzi nadrzepkowych do kości piszczelowej T2 używany z systemem gwoździ piszczelowych T2 oferuje alternatywną metodę wprowadzania gwoździ piszczelowych T2 podczas zabiegu z dostępem nadrzepkowym przy ułożeniu nogi pacjenta na stole wyciągowym w pozycji półwyprostowanej.