T2 Recon

System gwoździ kostnych

Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań proksymalnej części kości udowej i trzonu kości udowej.

System celujący do części dystalnych

System celujący do części dystalnych służy do kierowanego blokowania z wprowadzeniem dystalnym w przypadku gwoździ Gamma3 typu long i T2 typu Recon.