T2 Alpha

System gwoździ do kości piszczelowej

System gwoździ kostnych T2 Alpha do kości piszczelowej jest przeznaczony do czasowej stabilizacji segmentów lub fragmentów kości do chwili ich zrośnięcia. Do wskazań do stosowania tego urządzenia do osteosyntezy wewnętrznej należą:

– Otwarte i zamknięte złamania kości piszczelowej
– Przypadki braku zrostu kości i nieprawidłowego zrostu kości