VersiTomic

System rozwiertaka elastycznego

System rekonstrukcji więzadeł VersiTomic zapewnia uproszczone, elastyczne możliwości tworzenia niezależnych kanałów w kości przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

  

  • Rozwiertaki elastyczne z ekscentrycznym rowkowaniem pozwalają na umieszczanie wewnątrz stawów z zastosowaniem dłuższych kanałów i mogą ograniczać ryzyko rozerwania tylnej ściany.1

1. Steiner i Smart, „Flexible Instruments Outperform Rigid Instruments to Place Anatomic Anterior Cruciate Ligament Femoral Tunnels Without Hyperflexion” Arthroscopy 28(6) 835-843, 2012.