SlingShot

System do odtwarzania torebki stawowej

Wprowadzanie szwów plecionych o różnej długości oraz ich wyciąganie przez jeden otwór. Wprowadzanie szwów o niestandardowej długości umożliwia ich szybkie wyciąganie.