ProCinch

Stabilizacja podtrzymująca — regulowana pętla

W celu uwzględnienia preferencji chirurga implant ProCinch jest dostarczany w dwóch wariantach. Wariant ze standardowym napięciem ProCinch służy do napinania przez otwór w powierzchni przednio-przyśrodkowej, natomiast wariant z odwróconym napięciem ProCinch pozwala na napinanie przez korę boczną kości udowej.

  

  • ProCinch wyposażono w nici prowadzące i obracające, co umożliwia obrócenie spinacza i umieszczenie płasko na korze. Implant jest także wyposażony w przeciągacz umożliwiający wyrównywanie szwów podczas przemieszczania przez kanał w kości piszczelowej i udowej.