InSpace

Biodegradowalny balon do przestrzeni podbarkowej

Biodegradowalny balon (element dystansujący) do implantacji InSpace służy jako wypełnienie mające ograniczyć tarcie między wyrostkiem barkowym łopatki a głową kości ramiennej lub pasem rotacyjnym barku i zapewnić płynne przesuwanie się głowy kości ramiennej względem wyrostka barkowego łopatki. Balon można umieścić podczas zabiegu artroskopii lub w ramach minizabiegu prowadzonego metodą otwartą. Balon InSpace ma na celu przywrócenie funkcji stawu barkowego i ograniczenie bólu¹.

1 Senekovic V, Poberaj B i in. The biodegradable spacer as a novel treatment modality for massive rotator cuff tears: a prospective study with 5-year follow-up. Arch Orthop Trauma Surg. styczeń 2017 r. 137(1):95-103.

— Ortho-Space LTD jest uprawnionym producentem systemu InSpace.

— Dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w krajach nienależących do UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

 

Ortho-Space LTD
7 Halamish St. Caesarea
3079579 Izrael