HipMap i HipCheck

Planowanie operacji pod kątem poszczególnych pacjentów

Planowanie przedoperacyjne 3D ułatwia podejmowanie decyzji klinicznych, natomiast informacje zwrotne uzyskiwane w czasie rzeczywistym podczas zabiegu pomagają w pomiarach i resekcji uszkodzeń typu krzywkowego pod określonym kątem alfa.

Nadaje nowy wymiar leczeniu konfliktu udowo-panewkowego przez usprawnienie dotychczasowego sposobu pracy i interakcji z pacjentem.

  

  • Uproszczenie planowania przedoperacyjnego i śródoperacyjnego podejmowania decyzji klinicznych

  • Włączenie narzędzia do wizualizacji w dotychczasowy sposób pracy w celu zapewnienia powtarzalnej metody wykonywania plastyki stawu biodrowego

  • Narzędzie HipMap wraz z HipCheck na sali operacyjnej ułatwia wdrożenie planów w życie


HipMap Narzędzie do planowania przedoperacyjnego udostępniające interaktywne obrazy 3D stawu biodrowego konkretnych pacjentów ma na celu ułatwianie podejmowania decyzji klinicznych.

HipMap, oparty na piśmiennictwie, wykorzystuje złożone analizy w celu zapewnienia chirurgom zaawansowanej metody podejmowania przedoperacyjnych decyzji klinicznych.

Planowanie zabiegu
HipMap wykorzystuje zaawansowane obrazowanie do tworzenia interaktywnego obrazu 3D biodra dla konkretnego pacjenta. Dostarczany jest kompletny raport w formacie użytkowym wraz z analizą typu konfliktu krzywkowego i kleszczowego, pomiarami pochylenia/skrętu, wskazówkami co do potencjalnej niestabilności, termogramami 3D, skalami pomiarów i innymi narzędziami do wizualizacji.

Edukowanie pacjentów
HipMap pomaga pacjentom w zrozumieniu stanu patologicznego mającego wpływ na stan ich stawu biodrowego i może przyczynić się do bardziej zrozumiałego omówienia metody przeprowadzenia zabiegu.


HipCheck Śródoperacyjne narzędzie planistyczno-wykonawcze, które pozwala na wykonanie pomiarów i resekcji uszkodzeń typu krzywkowego pod określonym kątem alfa.

Wizualizacja
Wprowadzenie narzędzia do wizualizacji do pola sterylnego umożliwia znajdowanie i eliminowanie stanów patologicznych typu krzywkowego u konkretnych pacjentów.

Powtarzalna metoda wykonywania plastyki stawu biodrowego
Porównywanie umieszczonych obok siebie obrazów fluoroskopowych sprzed resekcji i po w celu oceny wykonania planu resekcji.

Usprawnienie dotychczasowego sposobu pracy
Narzędzie, które łatwo włączyć w dotychczasowy sposób pracy, zapewnia chirurgowi pełną kontrolę.

Komunikacja pooperacyjna
Inny poziom komunikacji z pacjentami — porównanie obrazów przed- i pooperacyjnych ma na celu zyskanie pewności, że leczenie stanu patologicznego przebiegło prawidłowo.


Powiązane produkty

Pivot Guardian

Pivot Guardian, stanowiący pierwszy w branży system dystrakcji biodra bez wsparcia łonowego, ma za zadanie ograniczyć powikłania w pachwinach i uciekanie pięty związane z artroskopią stawu biodrowego oraz poprawić wyniki leczenia pacjentów.

Więcej informacji