CrossFlow

Zintegrowana pompa artroskopowa

W zintegrowanych pompach artroskopowych CrossFlow Stryker oferuje technologię ReconiSense. Technologia ReconiSense pozwala na określenie w pompie optymalnego tempa ssania przez wykrywanie narzędzia firmy Stryker: ostrza, frezu oraz sondy elektrochirurgicznej SERFAS. Przeznaczeniem pompy CrossFlow jest integracja z konsolą do resekcji CrossFire 2 w celu zapewnienia spójniejszej wizualizacji podczas oczyszczania kości i tkanki miękkiej.

   

     

  • Dzięki zintegrowanej pompie artroskopowej CrossFlow firmy Stryker użytkownik uzyskuje prosty w użyciu interfejs z funkcją monitorowania i ograniczania temperatury.

  • Monitorowanie temperatury: ReconiSense TC wykorzystuje integrację między pompą artroskopową CrossFlow i konsolą do resekcji CrossFire 2 w celu określenia poziomu temperatury w przestrzeni stawowej z 95% dokładnością w zakresie +/-4,63°C1.

  • Ograniczanie temperatury: W przypadku stwierdzenia w pompie CrossFlow wzrostu poziomu temperatury w stawie zwiększa się tempo przepływu w celu szybszej wymiany płynu w monitorowanym miejscu2.