Ostrza serii CrossBlade

Ostrza i frezy

Ostrza serii CrossBlade zapewniają maksymalną sprawność cięcia dzięki następującym cechom:

laserowemu wycięcie wewnętrznej osłony w celu uzyskania ostrych krawędzi, które przyspieszą cięcie i zapewnią precyzję;

zastrzeżonej metodzie utwardzania osłony pod kątem uzyskania większej odporności na kruszenie i dłuższego zachowania ostrości¹;

przeciwstawnym kątom ścinania gwarantującym zwiększenie sprawności cięcia tkanek miękkich i ograniczenie ich zawijania²;

optymalizacji rozmiaru okienka ostrza, jego kształtu i geometrii zębów z myślą o ograniczeniu zapychania³.

Badanie generowania cząstek przeprowadzone przez Fulcrum: TP11189 i dane: DHD12753. Dane własne. W warunkach testów laboratoryjnych w porównaniu z serią Stryker Formula.

Badanie cięcia więzadeł: TP11560 i dane: TR15927, DHFD11511, DHD13110, TR16038. Dane własne. W warunkach testów laboratoryjnych w porównaniu z serią Stryker Formula.

3
Badanie zapychania w trybie podwójnym: TP10415 i dane: DHD13100, TR16038. Dane własne. W warunkach testów laboratoryjnych w porównaniu z serią Stryker Formula.