Biosteon

Śruby interferencyjne HA/PLLA

Biosteon to wchłanialny materiał złożony z hydroksyapatytu (HA) i niekrystalicznego poli-L-laktydu (PLLA).

Śruba Biosteon jest przeznaczona do stosowania w zabiegach rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich, w których chirurg umieszcza przeszczep w kanale kości piszczelowej lub udowej i umieszcza śruby między ścianę kanału a przeszczepem w celu unieruchomienia przeszczepu w danym miejscu.

Śruba Biosteon służy do stabilizacji interferencyjnej w przeszczepach rzepki typu kość-ścięgno-kość w rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich i przeszczepach tkanki miękkiej (mięśnia półścięgnistego i mięśnia smukłego).

Rozmiary śrub Biosteon

 • Śruba Biosteon 6 mm x 23 mm
 • Śruba Biosteon 7 mm x 23 mm
 • Śruba Biosteon 8 mm x 23 mm
 • Śruba Biosteon 9 mm x 23 mm
 • Śruba Biosteon 7 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 8 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 9 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 10 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 6 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 10 mm x 23 mm
 • Śruba Biosteon 11 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 12 mm x 28 mm
 • Śruba Biosteon 9 mm x 35 mm
 • Śruba Biosteon 10 mm x 35 mm
 • Śruba Biosteon 11 mm x 35 mm
 • Śruba Biosteon 12 mm x 35 mm