Modular Dual Mobility

System endoprotezy stawu biodrowego typu Mobile Bearing

System Modular Dual Mobility to nasza oferta panewek klasy premium o konstrukcji pomagającej zapobiegać przemieszczeniom (zwichnięciom). System ten opiera się na naszym produkcie Anatomic Dual Mobility i oferuje chirurgom wybór rodzajów powierzchni i konfiguracji otworów na śruby mocujące do pierwotnej lub rewizyjnej operacji całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

Leczenie zróżnicowanej grupy pacjentów wymaga dostępu do szerokiego wachlarza możliwości

Nasze panewki Modular Dual Mobility z precyzyjnie zaprojektowanego polietylenu X3 to powszechnie uznany modułowy system endoprotezy stawu biodrowego typu Mobile Bearing. Konstrukcja panewki MDM pomaga zapobiegać przemieszczeniom i osiągnąć cel zabiegu, jakim jest stabilność, żywotność i zaawansowane zespolenie w przypadkach pierwotnej lub rewizyjnej operacji całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. System MDM X3 jest zgodny z implantami panewkowymi Trident II, Trident i Tritanium, dzięki czemu oferuje wybór rodzajów powierzchni i konfiguracji otworów na śruby mocujące.
 
MDM X3 skonstruowano w oparciu o zasadę dwumobilności z dwoma punktami połączenia członów. Dwumobilne panewki stanowią połączenie dwóch dobrze znanych koncepcji w procedurze całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego: 

  • W ocenie klinicznej endoprotezy o niskim współczynniku tarcia wg koncepcji Charnleya wykazano, że w przypadku główek o mniejszej średnicy moment siły w panewce jest mniejszy i w rezultacie zmniejsza się zużycie implantów panewkowych1,2.

  • Koncepcja dużych główek McKee-Farrar uznaje, że artykulacje o dużej średnicy są z natury bardziej stabilne niż artykulacje o mniejszej średnicy1.

Konstrukcja MDM X3 oferuje stabilność dzięki dużej główce i niskiemu współczynnikowi tarcia. Odległość przeskoku jest o 59% większa w porównaniu z klasycznym implantem THA z główką o rozmiarze 36 mm, a wysokość przeskoku jest o 81% większa w porównaniu z konkurencyjnymi artykulacjami z twardych materiałów (hard-on-hard)3. Zaawansowana technologia MDM X3 ma zminimalizować ryzyko zużycia materiału, co może przedłużyć czas życia implantu i potencjalnie zapewnić pacjentom większą trwałość implantu4,5. W badaniu niezawodności klinicznej dotyczącym analizy radiostereometrycznej (RSA) X3 we wkładach Trident u 21 pacjentów wykazano liniową szybkość zużycia 0,001 mm na rok (1 mikron) w okresie 5 lat6.