Accolade II

Trzpień udowy endoprotezy stawu biodrowego

Morfometryczny trzpień udowy w kształcie klina, który stanowi nową wersję klasycznego trzpienia w kształcie klina stożkowego, został skonstruowany przy użyciu technologii SOMA* z myślą o zróżnicowanej populacji pacjentów wymagających całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

Model odpowiadający większości pacjentów i technice operacyjnej chirurgów

Konstrukcja morfometrycznego trzpienia Accolade II w kształcie klina odpowiada współczesnym wymaganiom technologicznym dzięki przekształceniu klasycznego trzpienia udowego w kształcie klina stożkowego w model z krzywizną przyśrodkową zależną od rozmiaru, który jest lepiej dopasowany do szerokiego zakresu rozmiarów i kształtów kości w obecnej populacji pacjentów1. Wykazano, że trzpień Accolade II zwiększa stabilność2, zmniejsza ryzyko śródoperacyjnego złamania kości udowej3, a także zapewnia większą przeżywalność implantu i lepsze wyniki funkcjonalne4,5, co może przyczynić się do zadowolenia pacjentów5,6.
 
W praktyce klinicznej wykazano, że trzpień Accolade II umożliwia istotnie lepsze całkowite dopasowanie do kanału kości niż klasyczny trzpień w kształcie klina stożkowego1 przy pięciokrotnie mniejszym ryzyku złamań śródoperacyjnych w porównaniu z modelem klasycznym3 i osiadaniu na głębokość mniejszą niż 0,1 mm (zgodnie z wynikami trwającego 2 lata badania RSA11). Ponadto, zgodnie z wynikami badania ze średnim okresem obserwacji wynoszącym 5 lat (n=186), wykazano, że trzpień Accolade II zapewnia przeżywalność endoprotezy wynoszącą 100% bez obluzowania aseptycznego4.
 
Najważniejsze cechy:

  • Krzywizna przyśrodkowa zależna od rozmiaru: oferuje większą zgodność w odcinku proksymalnym w celu poprawy początkowej stabilności6,7.

  • Udoskonalone proporcje części proksymalnej i dystalnej7: naśladują anatomię kanału, aby uniknąć mocowania wyłącznie dystalnego i uzyskać dopasowanie do warstwy korowej8,9.

  • Zoptymalizowana długość trzpienia: umożliwia przeprowadzenie zabiegu techniką oszczędzającą mięśnie, np. z dostępu przedniego bezpośredniego lub górnego bezpośredniego, bez zmniejszenia stabilności7,10.