Generator prądu o częstotliwości radiowej MultiGen® 2

Połączenie wydajności i skuteczności

Poznaj nową generację urządzeń do ablacji nerwów prądem o częstotliwości radiowej. Odkryj kontrolę i pewność, jaką zapewnia generator prądu o częstotliwości radiowej MultiGen® 2. Łączne zastosowanie generatora RF MultiGen® 2, kaniuli Venom i systemu elektrod umożliwia utworzenie większych zmian w krótszym czasie. Nasza platforma Performance zapewnia liczne korzyści operatorom i pacjentom.

Ablacja nerwów prądem o częstotliwości radiowej (ang. radiofrequency nerve ablation, RFNA) jest zabiegiem minimalnie inwazyjnym, który może zapewnić długotrwałą ulgę w dolegliwościach bólowych u osób cierpiących na przewlekły ból w obrębie szyi1–2, pleców3–4 lub kolana5–7

Zabiegi RFNA w tych obszarach można przeprowadzać, używając kaniuli Venom i systemu elektrod.

Generator prądu o częstotliwości radiowej (RF) MultiGen® 2, w połączeniu z kaniulą Venom i systemem elektrod, może być stosowany w następujących zabiegach:


Zabieg RFNA w obrębie kręgosłupa szyjnego
Technologia tworzenia dużych zmian jest pomocna w oddziaływaniu na duże nerwy czuciowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, które w tym regionie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem.


Zabieg RFNA w obrębie kręgosłupa piersiowego 
Umiejscowienie przyśrodkowych gałęzi nerwów w obrębie kręgosłupa piersiowego jest bardzo zróżnicowane. 


Zabieg RFNA w obrębie kręgosłupa lędźwiowego
Przyśrodkowe gałęzie nerwów w obrębie kręgosłupa lędźwiowego zajmują duży obszar między kręgami, co może utrudniać pełną ablację nerwu docelowego. 


Zabieg RFNA w obrębie stawu krzyżowo-biodrowego
Nerwy w okolicy kości krzyżowej charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem kierunku i lokalizacji. Są one umiejscowione proksymalnie i dystalnie do otworu kręgowego, jak również w części przedniej i tylnej. 


Zabieg RFNA nerwów kolanowych
Nerwy kolanowe mogą mieć różny przebieg wzdłuż kości udowej i kości piszczelowej. Kaniula Venom i system elektrod umożliwiają uwzględnienie tego zróżnicowania poprzez utworzenie dużej zmiany i powiększenie jej szerokości bez zwiększania odległości. 


Generator prądu o częstotliwości radiowej (RF) MultiGen® 2, w połączeniu z kaniulą Venom i systemem elektrod, może być też stosowany w zabiegach RFNA w następujących obszarach:

 • Nerw potyliczny
 • Nerw trójdzielny
 • Nerw nadłopatkowy
 • Nerw udowy i nerw zasłonowy

Aby uzyskać więcej informacji o zastosowaniach i wskazaniach do stosowania produktów


Generator prądu o częstotliwości radiowej MultiGen® 2

Poznaj nową generację urządzeń do ablacji nerwów prądem o częstotliwości radiowej. Odkryj kontrolę i pewność, jaką zapewnia generator prądu o częstotliwości radiowej (RF) MultiGen® 2.

Większa pewność 
Generator RF MultiGen® 2 zaprojektowano tak, aby charakteryzował się mocą 100 W, co stanowi dwukrotność standardowej wartości obowiązującej w branży. Dzięki temu umożliwia on skuteczne osiąganie monitorowanej temperatury docelowej. 

Oszczędność czasu i optymalizacja harmonogramu pracy
Szybki wzrost energii po jednokrotnym naciśnięciu przycisku. Tworzenie zmiany pasmowej bez usuwania elektrod.

Nowoczesna konstrukcja
Generator RF MultiGen® 2 jest wyposażony w nowoczesne funkcje, takie jak responsywny ekran dotykowy, port USB umożliwiający zapisywanie i przenoszenie ustawień wstępnych i monitor okresu eksploatacji do kontrolowania użycia elektrod i kabla rozdzielającego.

Wybór kolejności tworzenia zmian dzięki
niezależnie obsługiwanym kanałom

Przyjazne użytkownikowi elementy sterujące stymulacją umożliwiają pracę we własnym tempie. Dzięki generatorowi RF MultiGen® 2 można dostosować zabieg odpowiednio do potrzeb pacjenta, celów terapii i preferencji operatora.


Inteligentne rozwiązanie na wyciągnięcie ręki


Interfejs użytkownika
Generator RF MultiGen® 2 jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika bazujący na zaawansowanej platformie oprogramowania. Dzięki niemu można łatwiej osiągnąć cele zabiegu i zaktualizować preferencje za pośrednictwem responsywnego ekranu dotykowego.
Port USB
Umożliwia importowanie lub eksportowanie ustawień wstępnych zabiegu i szybkie wdrażanie aktualizacji oprogramowania.
Monitor akcesoriów
Pozwala na monitorowanie użycia elektrod i kabla oraz skuteczne zarządzanie okresem eksploatacji wyposażenia.
Pasek suwaka amplitudy
Umożliwia dostosowanie mocy wyjściowych testowania nerwów czuciowych i ruchowych do wymaganej amplitudy.
Funkcja dwubiegunowa
Umożliwia tworzenie dwubiegunowych zmian między kanałami 1–2, 2–3 oraz 3–4 bez usuwania elektrod.

Standardowe kaniule i elektrody

Generator prądu o częstotliwości radiowej MultiGen® 2 umożliwia nagrzewanie różnych kaniul i elektrod. Generator RF MultiGen® 2 inteligentnie rozpoznaje wybraną elektrodę, odpowiednio ją nagrzewa i automatycznie rozróżnia, czy zabieg jest prowadzony w trybie jednobiegunowym.

Kaniule jednobiegunowe: 

 • Łatwe manewrowanie i przesuwanie 
 • Oznakowanie kolorami ułatwiające dopasowanie do elektrod 
 • Dostępne w wersji prostej lub zakrzywionej, o różnej długości i w różnym rozmiarze (G) 
 • Długości: 50 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm 
 • Rozmiary (G): 18, 20 i 22 
 • Aktywne końcówki od 5 mm do 15 mm 

Jednobiegunowe elektrody nitinolowe: 

 • Oznakowane kolorami, dostępne długości: 50 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm 

Kaniula Venom i system elektrod
Połączenie wydajności i skuteczności

 

 

Kaniula Venom i system elektrod zapewniają skuteczność, pewność i możliwość utworzenia dużych zmian przy zachowaniu rozmiarów standardowej kaniuli.*

Różne konfiguracje kaniuli Venom
Innowacyjna konstrukcja umożliwia alternatywną konfigurację z aktywną końcówką dystalną w kształcie litery „V”, przy czym zachowany jest ten sam rozmiar (G), co w standardowej konfiguracji firmy Stryker. Kaniula Venom i system elektrod umożliwiają skuteczne podawanie znieczulenia do nerwu docelowego za pośrednictwem portu bocznego8
.
Wydajna praca
Możliwe są różne konfiguracje do wprowadzania, aby poprawić kontrolę zmiany. Twój czas i harmonogram pracy są ważne. Kaniula Venom i system elektrod zostały opracowane w taki sposób, aby zoptymalizować oba te aspekty.

* Dotyczy kaniuli Venom o rozmiarze 18 G i systemu elektrod


Porównanie zmian utworzonych przy użyciu kaniuli Venom i standardowych kaniuli RF

Porównanie średniej objętości zmiany8

Uwaga: pomiarów dokonano w piersi kurczaka ex vivo

Porównanie wielkości przekroju zmiany8

Uwaga: pomiary nie są przedstawione w skali