System przezskórnej dekompresji krążka międzykręgowego

System Dekompressor firmy Stryker do usuwania krążka międzykręgowego jest przeznaczony do aspiracji materiału krążka podczas przezskórnych discektomii w odcinku lędźwiowym, piersiowym i szyjnym kręgosłupa.

System Dekompressor z końcówką Auger

Nasz system Dekompressor oferuje sprawdzone klinicznie narzędzia umożliwiające rozpoznawanie i leczenie objawowych krążków międzykręgowych1,2.

Przepuklina krążka międzykręgowego może niekorzystnie wpływać na możliwość wykonywania codziennych czynności. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi poprawy, być może właściwą opcją dla pacjenta będzie przezskórna dekompresja krążka międzykręgowego.

Czym jest dekompresja krążka międzykręgowego?

Dekompresja krążka międzykręgowego to zabieg minimalnie inwazyjny, który zmniejsza ucisk na nerwy spowodowany przepukliną krążka międzykręgowego. Skutkuje minimalnym zaburzeniem pierścienia, umożliwia zachowanie wytrzymałości krążka i dostępności opcji leczenia w przyszłości, w tym leczenia operacyjnego3-5.

Korzyści wynikające z zabiegu

Zabieg trwający zwykle od 15 do 30 minut przynosi następujące rezultaty:

  • zachowana integralność pierścienia3-5;
  • znacząca ulga w dolegliwościach bólowych3,6;
  • ograniczenie stosowania leków przeciwbólowych3,6;
  • poprawa jakości życia3,6;
  • usunięcie materiału krążka międzykręgowego w stopniu możliwym do określenia ilościowo6;
  • niski współczynnik powikłań i zachorowalności7-15.
Wyniki badań systemu Dekompressor*Po 6 miesiącach**Po 1 roku***
Zmniejszenie dolegliwości bólowych60%65%
Ograniczenie stosowania leków przeciwbólowych74%79%
Poprawa funkcjonowania90%91%
Ogólne zadowolenie80%88%
*Wyniki badań są oparte na kohorcie 50 pacjentów
**Alò K et al. Percutaneous lumbar discectomy: clinical response in an initial cohort of 50 consecutive patients with chronic radicular pain. Pain Practice. 2004; 4(1):19-29.
***Alò K et al. Percutaneous lumbar discectomy: one-year follow-up in an initial cohort of 50 consecutive patients with chronic radicular pain. Pain Practice. 2005; 5(2):116-123.

Zachęcamy do stosowania naszego systemu Dekompressor w celu usuwania materiału krążka międzykręgowego podczas przezskórnych discektomii. Usunięty materiał można wykorzystać do biopsji krążka międzykręgowego.

Wyniki 12-miesięcznego prospektywnego badania klinicznego potwierdziły, że discektomie z użyciem naszego systemu Dekompressor pomyślnie poprawiały wyniki na skali bólu oraz przyczyniały się do poprawy stanu funkcjonalnego pacjentów6. Jest to zabieg minimalnie inwazyjny, który zmniejsza ucisk na korzeń nerwu przez usunięcia jądra krążka międzykręgowego.

Dodatkowe cechy tego zabiegu:

  • pozwala usunąć możliwą do określenia ilość materiału krążka międzykręgowego;
  • nie wymaga żadnego wyposażenia podstawowego;
  • zapewnia próbkę do biopsji.

Sonda systemu Dekompressor usuwa mierzalną ilość materiału dysku bez naruszania pierścienia i jądra3-6.

Przezskórna sonda do discektomii należąca do systemu Dekompressor firmy Stryker jest przeznaczona do aspiracji materiału krążka podczas przezskórnych discektomii w odcinku lędźwiowym, piersiowym i szyjnym kręgosłupa.

Uwaga: Lekarze używający systemu Dekompressor do krążka międzykręgowego powinni być przeszkoleni i posiadać wcześniejsze doświadczenie z zakresu dyskografii, terapii wewnątrzdyskowych oraz diagnostycznych lub terapeutycznych zabiegów z przezskórnym dostępem do krążka międzykręgowego.

Przed aktywacją

Przed aktywacją.

Po dekompresji

Po dekompresji.