System gwoździ Valor do zespolenia tyłostopia

System zaprojektowany przez ortopedów specjalizujących się w chirurgii stopy i stawu skokowego jako odpowiedź na szczególne wyzwania artrodezy tyłostopia.

System gwoździ Valor do zespolenia tyłostopia jest przeznaczony do wykonywania artrodezy w stawie skokowym i tyłostopiu. 
 
Połączenie zoptymalizowanego i niezawodnego instrumentarium z całym szeregiem anatomicznie zgodnych trajektorii wkrętów i mechanizmem kompresji wewnętrznej sprawia, że system gwoździ Valor do zespolenia tyłostopia upraszcza zabieg artrodezy i pozwala uzyskać pomyślne zespolenie. 
 
Implanty należące do systemu gwoździ Valor do zespolenia tyłostopia łączą w sobie zalety wielopłaszczyznowych, anatomicznych trajektorii wkrętów z mechanizmem kompresji wewnętrznej, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zabiegów zespolenia piszczelowo-skokowo-piętowego.

Powiązane kategorie