System Ortholoc 3Di

W skład systemu Ortholoc 3Di wchodzą przede wszystkim implanty, które znajdują zastosowanie w artrodezie stawów i stabilizacji w obrębie stopy. Implanty należące do tego modułu obejmują wysoce anatomiczne i różnorodne opcje płytek do całego szeregu zespoleń i stabilizacji.

System Ortholoc 3Di

 

Ortholoc 3Di Crosscheck

System do rekonstrukcji stopy Ortholoc™ 3Di Crosscheck™ to rozwiązanie do rekonstrukcji stopy stosowane w przypadku wielu wskazań. Zawiera on różne implanty i narzędzia dostosowane do spełniania konkretnych potrzeb przedniej części stopy, śródstopia i tyłostopia. Każdy implant ORTHOLOC™ 3Di CROSSCHECK™ został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i wszechstronności, a wyróżnia go niskoprofilowa budowa i anatomiczne kontury. Ponadto technika blokowania wieloosiowego Ortholoc™3Di umożliwia stosowanie wieloosiowych śrub blokujących 2,7 mm i 3,5 mm, pozwalających na blokowanie z odchyleniem nawet 15˚ od osi płytki.

System płytek Ortholoc™ 3Di Crosscheck® stanowi modularny dodatek obejmujący 5 płytek, które umożliwiają przyłączanie fragmentów poprzecznie za pomocą śrub lub płytki. Najnowszy moduł rozszerza ogół możliwości systemu płytek Ortholoc™ 3Di do rekonstrukcji stopy, zapewniając chirurgom i szpitalom pewność i wydajność podczas leczenia pacjentów.

 

System Ortholoc 3Di do płaskostopia

System do rekonstrukcji stopy

Różne płytki przeznaczone do wykonywania szeregu zespoleń i osteotomii. System Ortholoc™ 3Di do płaskostopia obejmuje rozwiązania implantów, które znajdują zastosowanie w artrodezach, stabilizacjach i osteotomiach. Implanty należące do tego modułu obejmują wysoce anatomiczne i różnorodne opcje płytek do całego szeregu zespoleń i osteotomii.

Płytka do osteotomii Evansa

Wiele płytek o konstrukcji niskoprofilowej pozwala na stosowanie różnych stopni dystrakcji przy jednoczesnej redukcji ryzyka podrażnienia tkanek miękkich.

Płytka do osteotomii MDCO

Płytka ShiftFix MDCO oraz towarzyszące jej instrumentarium ułatwia wykonywanie osteotomii w sposób dokładny i kontrolowany.

 

Ortholoc 3Di do śródstopia/kolumny przyśrodkowej

System do rekonstrukcji stopy

System rekonstrukcji stopy Ortholoc™ 3Di to rozwiązanie do rekonstrukcji stopy stosowane z różnych wskazań. Należą do niego implanty oraz narzędzia do konkretnych zastosowań, opracowane z myślą o szczególnych potrzebach śródstopia. Każdy implant Ortholoc™ 3Di został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i wszechstronności, a wyróżnia go niskoprofilowa budowa i anatomiczne kontury. Ponadto technika blokowania wieloosiowego Ortholoc™ 3Di daje chirurgom możliwość wyboru śrub blokujących 2,7 mm lub 3,5 mm, pozwalających na blokowanie z odchyleniem do 15˚ od osi płytki.

 

Ortholoc 3Di Slim Hallux

System do rekonstrukcji stopy

Innowacyjna konstrukcja i zapewniająca wszechstronność i wytrzymałość technologia, która pozwala zadbać o najmniejsze szczegóły dzięki formom implantów wygenerowanym z użyciem tomografii komputerowej, różnym grubościom płytek oraz powierzchniom implantów, które są przyjazne dla tkanek miękkich.

Płytki do zespolenia MTP

16 płytek o niewielkiej długości do operacji pierwotnej i rewizyjnej, pozwala zapewnić różny stopień zgięcia grzbietowego.

Płytka do zespolenia metodą Lapidusa

Płynne, stopniowe przejście zapewnia precyzyjną plantaryzację pierwszej kości śródstopia, co równoważy skrócenie pierwszego promienia.

Płytka do otwartej osteotomii klinowej BOW

Niskoprofilowe płytki zaprojektowane z myślą o minimalizacji ryzyka podrażnienia tkanek miękkich są wyposażone w klinowate elementy dystansowe 0–5 mm pozwalające na precyzyjną korekcję kąta IM.

Płytka do 1. kości śródstopia

Niskoprofilowe kontury dopasowane do unikalnej budowy pierwszej kości śródstopia.