Inbone

System pełnego stawu skokowego

System Inbone do pełnego stawu skokowego stanowi modularną protezę mocowaną przy użyciu pierwszego i jedynego systemu wyrównania śródszpikowego.

Główne zalety

  • Budowa rowka: odpowiednia geometria zwiększa stabilność stawu piszczelowo-skokowego

  • Mocowanie w kości skokowej: dodatkowe kołki do bloczka kości skokowej zapewniają dodatkowe unieruchomienie w tej kości.

  • Kompleksowe wymiarowanie: większe długości elementów w tacy do kości piszczelowej zapewniają optymalne pokrycie.

  • Udoskonalone instrumentarium: kompleksowy zestaw elementów próbnych do dokładnego określania rozmiarów i anatomicznego rozmieszczania komponentów.

Powiązane kategorie

Inbone II

Ta animacja pokazuje technikę zabiegu z użyciem systemu Inbone II do pełnego stawu skokowego.