Osteotomia Weila skrócenia kości śródstopia

Osteotomie skrócenia kości śródstopia są często stosowane do korygowania deformacji kątowych lub zwichnięć palców, najczęściej występujących w przypadku palców młotkowatych i szponowatych.

Animacja dotycząca korekcji palca młotkowatego za pomocą Smart Toe II

Film pokazuje korekcję palca młotkowatego przy użyciu implantu Smart Toe. Pokazuje także osteotomię skrócenia kości śródstopia, która jest mocowana za pomocą śrub Fixos.

Powiązane produkty