Korekcja młotowatego palca u nogi (staw międzypaliczkowy bliższy (PIP) / dalszy (DIP))

Korekcja młotowatego palca w stawie międzypaliczkowym bliższym lub dalszym zwykle obejmuje artrodezę dotkniętego stawu.

Animacja dotycząca korekcji palca młotkowatego za pomocą Smart Toe II

Film pokazuje korekcję palca młotkowatego przy użyciu implantu Smart Toe. Pokazuje także osteotomię skrócenia kości śródstopia, która jest mocowana za pomocą śrub Fixos.

Powiązane produkty

Rozwiązania dotyczące leczenia palca młotkowatego