Wrodzone skrócenie kości śródstopia

Leczenie wrodzonego skrócenia kości śródstopia obejmuje wydłużanie skróconej lub niedorozwiniętej kości śródstopia.