Półsztywny ureteroskop nadający się do sterylizacji w autoklawie

Optyki

Półsztywny ureteroskop wyposażony w niewielką końcówkę dystalną, optykę światłowodową o wysokiej rozdzielczości oraz jednoczęściowy trzonek stożkowaty zapewnia zmaksymalizowane natężenie przepływu z dwoma kanałami roboczymi.