Resektoskop

Optyki

Firma Stryker połączyła technologię pozyskiwania obrazu z elementami konstrukcyjnymi sztywnego resektoskopu i oprzyrządowaniem, co zapewnia zwiększenie przejrzystości i komfortu podczas resekcji w zabiegach urologicznych i ginekologicznych.