Źródło światła LED Precision

Źródło światła

Źródło światła LED marki Precision przeznaczone jest do zapewnienia widoczności w czasie rzeczywistym podczas zabiegów endoskopowych. Zastosowanie technologii LED eliminuje konieczność wymiany żarówki, zmniejszając koszty eksploatacyjne w całym okresie użytkowania urządzenia oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Konstrukcja źródła światła jest zgodna z technologią Safelight firmy Stryker, która umożliwia użytkownikowi przełączenie źródła światła w tryb czuwania w przypadku odłączenia kamery od światłowodu. To zabezpieczenie ma zminimalizować strumień światła, gdy przewód światłowodu nie jest połączony z adapterem, co zapobiega narażeniu na działanie intensywnego światła i przypadkowym oparzeniom¹.