System PINPOINT

Obrazowanie fluorescencyjne w endoskopii

Endoskopowy system obrazowania fluorescencyjnego PINPOINT zapewnia w czasie rzeczywistym wysoką rozdzielczość światła białego i obrazowanie fluorescencyjne SPY podczas zabiegów wielu specjalności.

Wizualizacja perfuzji tkanek, budowy anatomicznej dróg żółciowych i układu limfatycznego w różnym świetle.

 
System PINPOINT zapewnia jednoczesne obrazowanie wysokiej rozdzielczości w świetle białym i w czasie rzeczywistym oraz obrazowanie fluorescencyjne przy użyciu jednego laparoskopu. System PINPOINT umożliwia chirurgom wykonywanie rutynowych zabiegów endoskopowych w świetle widzialnym, a także dodatkową ocenę wzrokową krążenia, w tym przepływu krwi w naczyniach i mikronaczyniach, perfuzji tkanek i narządów, układu limfatycznego oraz perfuzji związanej z nowotworami i marginesem resekcyjnym guza techniką obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych.
Barwnik stosowany w obrazowaniu fluorescencyjnym (zieleń indocyjaninowa) wiąże się z białkami we krwi, umożliwiając uwidocznienie przepływu krwi, perfuzji tkanek oraz budowy anatomicznej dróg żółciowych podczas laparoskopii.

* Firma Stryker nie dostarcza zieleni indocyjaninowej. Klient musi pozyskać barwnik z niezależnego źródła. Klienci zawsze powinni zapoznać się ze specyfikacją i sposobami użycia podanymi w instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta.


Jedna technologia,
wiele zastosowań w chirurgii minimalnie inwazyjnej

 

System PINPOINT zapewnia możliwość zapisu wideo o wysokiej rozdzielczości w trybie światła białego z dodatkowym atutem w postaci technologii obrazowania fluorescencyjnego, której użyteczność wykazano w rozmaitych zastosowaniach chirurgicznych2, 3, 5.

Resekcja okrężnicy

Ocena perfuzji tkanek może pomóc chirurgom podejmować świadome decyzje, co może mieć korzystny wpływ na wyniki leczenia3.

Cholecystektomia laparoskopowa

System PINPOINT może ułatwić uwidocznienie przewodów żółciowych4.

Minimalnie inwazyjna resekcja przełyku

Podczas chirurgicznej resekcji przełyku system PINPOINT może ułatwić chirurgom ocenę kanału żołądka5.


Kamera PINPOINT

 

Kamera wyposażona jest w czujnik oparty na najnowszej technologii, a jej wykonany na zamówienie układ optyczny zapewnia żywe kolory i wysoki kontrast obrazu we wszystkich trybach wyświetlania systemu PINPOINT.

Śródoperacyjna ocena perfuzji

Umożliwia chirurgom uwidocznienie perfuzji tkanek i przewodów żółciowych podczas operacji i w czasie rzeczywistym.

 

Zwiększona pewność

Obrazowanie fluorescencyjne może pomóc chirurgom podejmować kluczowe decyzje w czasie zabiegu3.

 

Lepsze wyniki leczenia

Umożliwia chirurgom ocenę perfuzji, co może poprawić wyniki leczenia pacjentów3.

Zaprojektowany z myślą
o poprawie wyników leczenia

 

W publikacjach już dawno potwierdzono istotne obciążenie społeczne i koszty ekonomiczne związane z powikłaniami pooperacyjnymi. Zastosowanie technologii SPY poparto w ponad 180 recenzowanych czasopismach medycznych. W wielu z tych badań wykazano poprawę wyników leczenia pacjentów oraz zmniejszenie kosztów szpitalnych dzięki technologii SPY2. Na przykład w badaniu PILLAR II stwierdzono, że technologia SPY może wspomóc proces podejmowania decyzji podczas zabiegu i w ten sposób ograniczyć występowanie kosztownych powikłań.3