Aplikacja MyPatient Hub iPad

Urządzenie do rejestracji

Korzystając z naszych cyfrowych urządzeń do rejestracji, łatwo można edytować obrazy chirurgiczne i udostępniać je, a także wymieniać się z pacjentami informacjami o powrocie do zdrowia po zabiegach*.