Źródło światła LED L11 z technologią Auto-light

Źródło światła

Zastrzeżona technologia Auto-light, która automatycznie gwarantuje jednorodne oświetlenie odpowiednie do budowy anatomicznej, umożliwia chirurgom skupienie się na trwającym zabiegu.