Polityka zwrotów

Aby zwrócić zakupiony produkt, klient musi skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem firmy Stryker lub regionalnym biurem sprzedaży firmy Stryker w celu uzyskania informacji na temat zwrotu kosztów lub wymiany dowolnego zakupionego produktu, którego termin ważności jeszcze nie upłynął. Podany zostanie numeru zgłoszenia reklamacyjnego (RMA). Należy go wyraźnie umieścić na kartonie, w którym zwracany jest produkt. Klient musi zwrócić do firmy Stryker produkt w oryginalnym, nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu, z wyjątkiem produktów, które były już uszkodzone, gdy klient je otrzymał, lub z wyjątkiem innych sytuacji zatwierdzonych przez firmę Stryker, kiedy to produkt może zostać zwrócony w jego aktualnym stanie. Firma Stryker nie zaakceptuje zwrotu niewadliwego, zgodnego produktu, jeśli klient zerwie plombę zabezpieczającą znajdującą się na produkcie.

Firma Stryker przekaże numer zgłoszenia reklamacyjnego (RMA) i zaakceptuje zwrot dowolnego produktu w następujących okolicznościach:

a) firma Stryker błędnie wysłała produkt;
b) klient otrzymał produkt po upływie jego terminu ważności; 
c) klient otrzymał uszkodzony produkt;
d) produkt jest wycofywany z rynku lub
e) firma Stryker autoryzuje zwrot produktu (może mieć zastosowanie opłata za ponowne uzupełnianie zapasów w wysokości 15%).

Produkt należy zwrócić w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania go przez klienta lub w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania przez klienta informacji o wycofaniu produktu, jeśli ma to zastosowanie. Po otrzymaniu prawidłowo zwróconego produktu firma Stryker zwróci pełną kwotę na konto klienta lub wymieni produkt. Klient musi pamiętać, że zwrot produktu bez numeru zgłoszenia reklamacyjnego (RMA) lub bez innej autoryzacji nie zostanie zaakceptowany, a produkt zostanie odesłany z powrotem do klienta na jego koszt.