Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności za produkt w przypadku niewykwalifikowanych użytkowników świadczących opiekę w nagłych przypadkach

Użytkownicy automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz w zakresie użytkowania defibrylatorów AED.

Nie zawsze można uratować życie pacjenta, jednak badania pokazują, że wczesna defibrylacja może znacząco zwiększyć wskaźniki przeżycia. Istnieją wskazania do stosowania defibrylatorów AED u osób dorosłych oraz u dzieci. Defibrylatory AED można stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg (55 funtów), ale niektóre modele wymagają użycia odrębnych elektrod defibrylacyjnych.

Przedstawione informacje mają na celu zaprezentowanie oferty produktowej firmy Stryker. Przed użyciem jakichkolwiek produktów firmy Stryker prosimy, aby Państwo zapoznali się z instrukcjami obsługi pod kątem dokładnych wskazówek dotyczących użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, przestróg oraz możliwych zdarzeń niepożądanych. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ dostępność produktów podlega przepisom regulacyjnym i/lub praktykom medycznym, obowiązującym na danym rynku. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker na danym obszarze prosimy, aby Państwo skontaktowali się z przedstawicielem. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami UE.

Firma Stryker lub jej podmioty powiązane posiadają następujące znaki towarowe lub znaki usług, używają ich lub dokonały ich zgłoszenia: CPR Advisor, cprINSIGHT, cprMAX, HeartSine, LIFELINKcentral, LIFENET, LIFEPAK, samaritan, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli lub uprawnionych przedstawicieli.

Brak nazwy produktu, funkcji lub usługi lub brak logo na powyższej liście nie stanowi zrzeczenia się znaku towarowego firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej, dotyczących danej nazwy lub logo.

Produkty HeartSine
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED, Wielka Brytania

Produkty LIFEPAK
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 Stany Zjednoczone