Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności za produkt w przypadku personelu medycznego świadczącego opiekę w nagłych przypadkach.

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla fachowego personelu medycznego. Pracownicy opieki zdrowotnej powinni podejmować decyzje o wykorzystaniu konkretnych produktów w leczeniu konkretnych pacjentów w oparciu o swą wiedzę zawodową. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca, aby członkowie fachowego personelu medycznego przed użyciem określonego produktu odbyli szkolenie w zakresie jego stosowania.

Przedstawione informacje mają na celu zaprezentowanie oferty produktowej firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek z produktów firmy Stryker członek fachowego personelu medycznego ma zawsze obowiązek zapoznania się z instrukcjami obsługi pod kątem dokładnych wskazówek dotyczących stosowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, przestróg oraz możliwych zdarzeń niepożądanych. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach, ponieważ dostępność produktów podlega przepisom regulacyjnym i/lub praktykom medycznym, obowiązującym na danym rynku. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker na danym obszarze prosimy, aby Państwo skontaktowali się z przedstawicielem. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami UE.

Firma Stryker lub jej podmioty powiązane posiadają następujące znaki towarowe lub znaki usług, używają ich lub dokonały ich zgłoszenia: CodeManagement Module, CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK CR, LIFEPAK TOUGH, LUCAS, Performance-LOAD, Performance-PRO, Power-LOAD, Power-PRO 2, Power-PRO IT, Power-PRO TL, Power-PRO XT, Stair-PRO, Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli lub uprawnionych przedstawicieli.

Brak nazwy produktu, funkcji lub usługi lub brak logo na powyższej liście nie stanowi zrzeczenia się znaku towarowego firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej, dotyczących danej nazwy lub logo.

Produkty LIFEPAK
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 Stany Zjednoczone

Wyrób LUCAS
Jolife AB
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70
LUND, Szwecja

Evacuation Chair
Performance-LOAD
Performance-PRO
Power-LOAD
Power-PRO 2
Power-PRO IT
Power-PRO TL
Power-PRO XT
Stair-PRO
Xpedition

XPR Restraints
Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 Stany Zjednoczone