Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności za produkt Acute Care

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia. 

Pracownicy opieki zdrowotnej powinni podejmować decyzje o wykorzystaniu konkretnych produktów w leczeniu konkretnych pacjentów w oparciu o swą wiedzę zawodową. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca, aby członkowie fachowego personelu medycznego przed użyciem określonego produktu odbyli szkolenie w zakresie jego stosowania. 

Przedstawione informacje mają na celu przybliżenie gamy rozwiązań oferowanych przez firmę Stryker. Przed użyciem jakichkolwiek produktów firmy Stryker pracownik opieki zdrowotnej musi zawsze zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania, etykietą produktu i/lub instrukcją obsługi. 

Poszczególne produkty mogą nie być dostępne na niektórych rynkach ze względu na obowiązujące w różnych krajach regulacje lub praktyki medyczne. W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker na danym obszarze należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Stryker. 

Firma Stryker Corporation, jej oddziały lub inne podmioty powiązane z korporacją posiadają następujące znaki towarowe lub znaki usług, używają ich lub dokonały ich zgłoszenia: Altrix, Rapr. Round Wraps, MV3, ProCuity, SV2, ST1 Series, Prime Series Stretchers, IsoTour, TruRize, Eye Surgery Stretcher, Fluoroscopy Stretcher, Gynnie, Prime TC, Prime X, Stretcher Chair, Transport Stretcher, ComfortGel, ComfortGel SE, Eole, Eole DC, IsoFlex SE, Prime Big Wheel, Prime Fifth Wheel, Prime Zoom, ProForm oraz Ultra Comfort SE. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli lub innych podmiotów mających do nich prawa. 

Dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w krajach nienależących do UE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami UE. 

Stryker Medical 
3800 E. Centre Ave. 
Portage, MI 49002 USA