Katy Fink

Wiceprezeska, główna specjalistka ds. kadr

Katy Fink została wiceprezeską, główną specjalistką ds. kadr w styczniu 2016 r.

 

Katy odpowiada za wszystkie zasady, praktyki, planowanie, kierowanie i działania dot. zasobów ludzkich, w tym pozyskiwanie i szkolenie nowych pracowników, usługi współdzielone w zakresie zasobów ludzkich i nasz program łącznych nagród.

Katy zaczęła dla nas pracować w 2013 r. jako wiceprezeska ds. zarządzania nowymi pracownikami i została wiceprezesem ds. zasobów ludzkich, chirurgii i neurotechnologii w 2015 r.

Wcześniej pełniła wiele coraz bardziej odpowiedzialnych i złożonych ról związanych z kadrami w Cintas and Ethicon Endo Surgery, dziale firmy Johnson & Johnson.

Katy ma tytuł licencjata uzyskany na Kenyon College i tytuł magistra zarządzania zasobów ludzkich (HRM) uzyskany na Rutgers' School of Management and Labor Relations.