Andy Pierce

Prezes grupy ds. oddziałów sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz neurotechnologii

Andy Pierce został prezesem grupy ds. oddziałów sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz neurotechnologii w sierpniu 2019 r.

 

Andy sprawuje nadzór nad działami endoskopii, narzędzi, sprzętu medycznego, układu nerwowo-naczyniowego, naszym regionem Azja-Pacyfik, Customer Solutions Business oraz strategią funkcjonalną dla przedsiębiorstw. Dołączył do firmy Stryker w 1996 r. i pełnił różne role w marketingu, sprzedaży i zarządzaniu produktami w naszych działach Instruments i CMF, a następnie przeniósł się na stanowiska kierownicze w CMF. W 2008 roku Andy został wiceprezesem i dyrektorem naczelnym spółki CMF, a w roku 2009 wiceprezesem i dyrektorem naczelnym naszych oddziałów Surgical oraz Neuro Spine ENT, natomiast w roku 2013 prezesem naszego oddziału Endoscopy. Andy pełnił funkcję prezesa grupy w dziale sprzętu medycznego i chirurgicznego w 2018 r., a w 2019 r. przejął odpowiedzialność za grupę neurotechnologii. W 2021 r. przejął odpowiedzialność za region Azja-Pacyfik oraz funkcję strategii przedsiębiorstwa.

Andy ukończył Hope College, gdzie zdobył tytuł licencjata w dziedzinie biznesu, psychologii i nauk politycznych.