Viju Menon

Prezes grupy ds. jakości i operacji globalnych

Viju Menon został prezesem grupy ds. jakości i operacji globalnych w kwietniu 2018 r.

 

W swojej roli Viju jest odpowiedzialny za operacje globalne, w tym produkcję, zaopatrzenie bezpośrednie, regulacje, zapewnienie jakości, utrzymanie stabilności firmy, zintegrowane planowanie biznesowe, logistykę i zaawansowane operacje takie jak rozwój zaawansowanej technologii produkcji.

Przed dołączeniem do nas Viju pracował jako główny specjalista łańcucha dostaw i starszy wiceprezes w Verizon. Przed rozpoczęciem pracy w Verizon Viju pełnił kluczowe role przywódcze w Intel w dziale technologicznym, łańcucha dostaw i produkcyjnym.

Viju uzyskał tytuł doktora na University of Pennsylvania i podwójny dwa dyplomy ukończenia studiów wyższych (MBA i inżyniera elektrotechnika) w ramach programu Leaders for Global Operations prowadzonego przez Massachusetts Institute of Technology. Ma on też tytuł magistra inżyniera w dziedzinie informatyki na University of Michigan oraz tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii na University of Kerala w Indiach.