Jody Powell

Wiceprezeska ds. globalnych regulacji prawnych i kontroli jakości

Jody Powell została wiceprezeską ds. globalnych regulacji prawnych i kontroli jakości w marcu 2020 r.

 

Jody odpowiada za rozwój, przewodzenie i kierowanie w obszarach globalnej regulacji prawnych, jakości i badań klinicznych przy jednoczesnym dbaniu o jednolite funkcjonowanie firmy w każdym regionie.

Jody dołączyła do działu narzędzi w 1996 r. i pełniła wiele funkcji przywódczych w firmie. Ostatnio pełniła ona funkcję wiceprezeski ds. zagadnień klinicznych, regulacji i kontroli jakości w dziale narzędzi, gdzie odpowiadała za wyznaczanie strategii w obszarach zagadnień klinicznych, regulacji i kontroli jakości. Wspólnie z kadrą kierowniczą opracowywała strategię dostępu do rynku i komercjalizacji, a jej zespół wprowadzał innowacje, wspierając wprowadzanie na rynek najlepszych nowych produktów w swojej klasie i integracje przejęć.

Jody posiada licencjat z zarządzania w biznesie uzyskany na Marquette University.