Andy Silvernail

Dyrektor od 2013 r., przewodniczący komisji audytowej

Przewodniczący i dyrektor generalny Madison Industries

 

Pan Silvernail jest prezesem i dyrektorem generalnym Madison Industries, jednej z największych prywatnych firm na świecie. Jest byłym przewodniczącym rady nadzorczej, prezesem i dyrektorem generalnym IDEX Corporation — przewodniczącym był od roku 2012 do roku 2020, a prezesem i dyrektorem generalnym w latach 2011–2020. Pan Silvernail jest także powiernikiem Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI).

Jako przewodniczący rady nadzorczej, prezes i dyrektor generalny IDEX Corporation oraz dzięki swym wcześniejszym doświadczeniom w pozycjach nadzorczych w IDEX i innych dużych spółkach publicznych, pan Silvernail służy cennymi spostrzeżeniami biznesowymi i zarządczymi oraz prezentuje użyteczne perspektywy podczas obrad zarządu firmy. Jego doświadczenie w kierowaniu dużą spółką publiczną z działaniami ogólnoświatowymi daje mu wyraźne rozumienie spraw, z jakimi styka się międzynarodowa firma, taka jak nasza.

Silvernail Andrew