Rachel Ruggeri

Dyrektor od 2024 r., komisja audytowa

Wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy, Starbucks

 

Pani Rachel Ruggeri jest wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem finansowym firmy Starbucks od 2021 roku. Jako dyrektor finansowa firmy Starbucks pani Ruggeri jest odpowiedzialna za funkcję finansów globalnych, w tym za opracowywanie i realizację strategii finansowych. Wcześniej pełniła ona funkcję starszego wiceprezesa ds. globalnego handlu detalicznego, odpowiadając za portfel detaliczny firmy Starbucks, w tym sklepy prowadzone przez firmę oraz sklepy licencjonowane/franczyzowe na całym świecie. Od czasu dołączenia do firmy Starbucks w 2001 roku pani Ruggeri zajmowała różne kierownicze stanowiska finansowe w oddziałach w Ameryce Północnej i USA oraz kierowała działem finansów korporacyjnych i planowania.

Pani Ruggeri wnosi do naszego zarządu wkład w postaci ponad 25-letniego doświadczenia na stanowisku zarządzania globalnymi operacjami finansowymi oraz cenne spostrzeżenia uzyskane od uznanej globalnej firmy konsumenckiej.

Rachel Ruggeri