25-Jan-2022
Recycling symbol
Recycling symbol

Opakowania z troską o planetę

  

W zeszłym roku wyznaczyliśmy sobie ambitny cel redukcji emisji dwutlenku węgla, aby wszystkie zakłady Stryker były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Jednak nasza droga do zrównoważonego rozwoju wykracza poza migrację do odnawialnych źródeł energii i obniżanie zużycia energii. Dowiedz się, jak nasze zespoły projektowe opracowują opakowania, dzięki którym nasze produkty docierają do klientów bezpiecznie i przy mniejszym wpływie na środowisko.

W 2020 r. na całym świecie wyprodukowano ponad 32 miliardy funtów tworzyw sztucznych stosowanych w ochronie zdrowia, a do 2025 r. liczba ta ma wzrosnąć do 48 miliardów funtów. 1 To surowa rzeczywistość, która ma niezamierzone konsekwencje dla środowiska – a nasze zespoły koncentrują się na podejmowaniu kroków w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko poprzez rozwój zrównoważonych opakowań.

Firma Stryker niedawno została członkiem Healthcare Plastics Recycling Council (HPRC) — organizacji, która skupia techniczne konsorcjum przedstawicieli branży z branży opieki zdrowotnej, recyklingu i gospodarki odpadami w celu poprawy możliwości recyklingu produktów z tworzyw sztucznych i opakowań w służbie zdrowia. Dzięki temu partnerstwu firma Stryker będzie angażować się w wiele inicjatyw mających na celu ułatwienie recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w opiece zdrowotnej, w tym badania nad zaawansowanymi technologiami recyklingu w celu recyklingu tworzyw sztucznych stosowanych w opiece zdrowotnej o mieszanym strumieniu, badanie procesów logistyki zwrotnej w zakresie zbierania, segregacji i przygotowywania odpadów z tworzyw sztucznych stosowanych do transportu w opiece zdrowotnej oraz skoncentrowany kontakt i zaangażowanie z podmiotami zajmującymi się recyklingiem.​​​​​​​ Jest to relacja, która pozwala nam dzielić się naszymi postępami w dziedzinie opakowań z innymi firmami, a także odkrywać zaawansowane technologie recyklingu opracowane przez ekspertów branżowych. To partnerstwo pozwoli nam w znaczący sposób wpłynąć na strumień odpadów z tworzyw sztucznych stosowanych w opiece zdrowotnej.

„Zaangażowanie firmy Stryker w dalszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju opakowań sprawia, że jest ona doskonałym dodatkiem do HPRC. Wprowadza zespół oddanych liderów ds. zrównoważonego rozwoju i opakowań, którzy są gotowi aktywnie zaangażować się w nasze projekty i pomóc w osiągnięciu pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój”.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
– Peylina Chu, dyrektor wykonawczy, HPRC

Kontynuując naszą koncentrację na zrównoważonych opakowaniach, mamy nadzieję budować na zaufaniu, jakim obdarzają nas klienci, oferując bardziej zrównoważone rozwiązania. Wnioski z każdego projektu zrównoważonego rozwoju i recyklingu są udostępniane w całej organizacji i dodawane do naszego procesu i działań projektowania opakowań.

„Wierzymy, że HPRC jest wpływowym partnerem, który może wprowadzać ulepszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości opieki zdrowotnej i cieszymy się, że możemy zostać oficjalnym członkiem” — powiedział Erol Odabasi, nasz dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. „We współpracy z naszymi globalnymi klientami w dziedzinie opieki zdrowotnej nasza przyszła strategia i cele są zgodne z wizją i misją HPRC, aby zmniejszyć wpływ produktów i opakowań na środowisko”.

 

Piśmiennictwo

1. Healthcare Plastics Recycling Council. ‘Inspiring and enabling plastic recycling solutions in healthcare’. Accessed 2 November 2021. Link: https://www.hprc.org/about-hprc