22-Jun-2020
Zmienianie świata dzięki mentoringowi

W firmie Stryker ludzie są najważniejsi we wszystkim, co robimy.

Starsi liderzy zespołu z Południowego Pacyfiku stosują nasze podejście do pracowników poza organizacją, szkoląc liderów AIME (Australian Indigenous Mentoring Experience). AIME to mentorska i edukacyjna organizacja non-profit, dająca uczniom szkół wywodzącym się spośród ludności rdzennej średnich umiejętności, możliwości i pewność siebie, które ułatwiają ukończenie szkoły i dalszą naukę na uniwersytecie, szkolenie zawodowe z równym powodzeniem, jak wszyscy uczniowie.

W ramach partnerskiej współpracy siedmiu starszych liderów firmy Stryker spotyka się co miesiąc ze swymi podopiecznymi, by dzielić się wiedzą, pomagać w rozwiązywaniu problemów i wspierać rozwój zespołu liderów AIME. Tematy dyskusji obejmują style przywództwa, prowadzenie merytorycznych rozmów oraz godzenie potrzeb zawodowych z rodzinnymi.

Od góry, od lewej:
Karen O’Keeffe, Sean Maasburg, James Doyle, Jessica Mazzulo, Alastair McLean, Matthew Malone, Charlotte Rose

Doświadczenie mentorskie okazało się bezcenne dla liderów AIME przy reagowaniu na pandemię COVID-19. Mentor firmy Stryker, Karen O'Keeffe, Senior Manager, Customer Operations – Medical Asia, wyjaśnia: „Rozmawiałyśmy z moją podopieczną o zmianach w środowisku pracy spowodowanych przez COVID-19, o tym, jak one wpłynęły na nią i jej współpracowników oraz jak te zmiany rozpoznawać i akceptować”.

Inni mentorzy i podopieczni zajęli się problemami komunikacyjnymi, możliwością wywierania wpływu w tej bezprecedensowej sytuacji, różnicą między odruchową reakcją a przemyślanym reagowaniem oraz wieloma innymi kwestiami.

Jeden z podopiecznych powiedział: „Jestem wdzięczny za te sesje mentorskie. Zdobytą wiedzę wykorzystuję, aby się doskonalić, by móc lepiej służyć innym ludziom”.

Nasi mentorzy obserwowali, jak zespół liderów AIME znajduje swoje mocne strony i zyskuje motywację, by stać się skuteczniejszymi, bardziej odpornymi liderami w całym programie. Pomaganie ludziom należy do DNA firmy Stryker i jesteśmy dumni ze współpracy z ambitną grupą liderów AIME, którzy zmieniają życie młodych ludzi wywodzących się z ludności rdzennej.