10-Mar-2020

Pouczająca wymiana
__________________________________________________________________

Profesor Ton Tran dorastał w Wietnamie. Gdy miał kilkanaście lat, niestabilna sytuacja polityczna zmusiła jego rodzinę do ucieczki z kraju z narażeniem życia i osiedlenia się w Australii w celu uzyskania tam statusu uchodźców. Wbrew wszelkim przeciwnościom Ton Tran zaczął uczyć się angielskiego i zdobywać wykształcenie. Uzyskał tytuł profesora i został jednym z najlepszych chirurgów urazowych w Australii. Ta historia wykracza jednak daleko poza salę operacyjną.  

Profesor Ton Tran z pacjentem


Współpraca firmy Stryker z profesorem Tranem rozpoczęła się wkrótce po tym, gdy Erin Cramlet, starszy dyrektor ds. zasobów ludzkich w oddziale południowego Pacyfiku, postanowiła dowiedzieć się, w jaki sposób firma mogłaby zaoferować humanitarne wsparcie, a jednocześnie zapewnić pracownikom cenne doświadczenie i możliwość rozwoju osobistego. Maurice Ben-Mayor, prezes oddziału południowego Pacyfiku, doradził Erin, by skontaktowała się z profesorem Tranem w celu uzyskania dalszych wskazówek.

Profesor Tran, darzący sentymentem swoją ojczyznę, rozpoczął właśnie pracę w Wietnamie. Prowadził tam szkolenia dla chirurgów ortopedów w szpitalu w mieście Ho Chi Minh, finansując to przedsięwzięcie z własnych środków. Profesor czasem zapraszał też wietnamskich chirurgów na szkolenia do Australii na zasadach zbliżonych do urlopu naukowego. Wizją profesora było wspieranie wietnamskich chirurgów, by mogli zwiększyć swoje możliwości świadczenia opieki w warunkach ograniczeń, w jakich funkcjonowała lokalna służba zdrowia.

Erin zapytała więc — Jak firma Stryker może pomóc?”

Na początku zapewniliśmy wsparcie logistyczne, aby zaoferować nowoczesne szkolenia — było to pouczające doświadczenie dla personelu klinicznego objętego programem. Aby w akcji mógł uczestniczyć również personel niekliniczny, program rozszerzono o działania związane z pomocą humanitarną i objęto nimi sierociniec Thi Nghe.

Następnie oficjalnie zainaugurowano program wymiany Vietnam exCHANGE, do którego mógł przystąpić każdy członek zespołu firmy Stryker.

Sierociniec Thi Nghe to wyjątkowa placówka, która ma pod opieką ponad 400 niepełnosprawnych dzieci. Wiele z nich nie jest w stanie chodzić, a dostęp do zasobów i opieki medycznej jest ograniczony.

W sierocińcu panuje atmosfera opiekuńczości i troski, a pracowników firmy Stryker powitano z otwartymi ramionami. Już od pierwszej wizyty zespół firmy Stryker zaopiekował się dziećmi, kupując sprzęt i potrzebne artykuły, pomagając w gotowaniu i wspierając opiekunów w każdy możliwy sposób. 

Wzruszająca chwila — Beth, wolontariuszka z firmy Stryker, z jednym z dzieci z sierocińca Thi Nghe


„To doświadczenie to lekcja przystosowania się” 
— powiedział jeden z wolontariuszy z firmy Stryker. „Nie jesteśmy tu, aby dowodzić. Jesteśmy tu, aby służyć”.
 

Program Vietnam exCHANGE rozwijał się z czasem. Zauważono, że wiele dzieci trafia do sierocińca z powodu swojej niepełnosprawności. Wczesna interwencja, zarówno chirurgiczna, jak i niechirurgiczna, pozwoliłaby temu zapobiec i radykalnie zmienić los małych podopiecznych.

Dlatego program exCHANGE kładzie obecnie większy nacisk na wcześniejsze udzielanie dzieciom pomocy. W ramach programu firma Stryker wspiera teraz organizację i funkcjonowanie Domu Ket Noi Yeu Thuong w mieście Ho Chi Minh. Nowa placówka oferuje przyjazne środowisko dla dzieci i ich rodzin, umożliwiając im wspólny pobyt w trakcje badań i zabiegów medycznych zapewnianych przez zespół ortopedów z Australii (w ramach programu pomocy Australijskiego Stowarzyszenia Ortopedycznego).

Udział w programie pozwala zobaczyć, co można osiągnąć dzięki połączeniu opieki zdrowotnej z pomocą humanitarną.

Zawsze było to pole owocnej wymiany perspektyw i wiedzy oraz wzajemnej wdzięczności. A ta przygoda jest wyjątkowo pouczająca.


 

Wes, wolontariusz z firmy Stryker, z dziećmi z sierocińca Thi Nghe

Wolontariusze z firmy Stryker: Simone, Sutharat, Beth, Steve i Fin w kuchni sierocińca Thi Nghe