Firma Stryker publikuje kompleksowy raport przedstawiający wyniki za rok 2023 oraz postęp w realizacji zobowiązań środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG)

01-Apr-2024
Stryker_CR_1620

Firma Stryker ma przyjemność ogłosić publikację naszego kompleksowego raportu za rok 2023, który obejmuje nasze wyniki finansowe za rok 2023 oraz postęp w realizacji naszych celów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Raport podkreśla nasze zaangażowanie w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, aby tworzyć lepszy, zdrowszy świat poprzez pozytywny wpływ na naszych pracowników, społeczności i środowisko.

W swoim liście do interesariuszy prezes i dyrektor generalny Kevin Lobo oznajmia, że ​​udoskonalamy opiekę zdrowotną i zwiększamy nasz wpływ na całym świecie. „W 2023 r. przekroczyliśmy $20 miliarda sprzedaży, a dzięki temu kamieniowi milowemu rozumiemy również, że rośnie nasza odpowiedzialność wobec naszych interesariuszy” – mówi Lobo. „Jesteśmy na dobrej pozycji, aby kontynuować naszą dynamikę i zapewniać dobre wyniki wszystkim zainteresowanym stronom w nadchodzących latach”.

Raport zawiera historie, dane i ujawnienia dotyczące tego, jak firma Stryker realizuje priorytety i cele w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Lobo przypisuje nasz postęp ścisłej współpracy między pracownikami, całą branżą i naszymi klientami. „Wspólnie z naszymi klientami wpływamy rocznie na ponad 150 milionów pacjentów, a liczba ta pomaga określić ilościowo nasz zasięg i inspiruje nas do dalszych wysiłków”.