Jak firma Stryker wspiera misję ratującą życie Czerwonego Krzyża

17-Jul-2023

Partnerstwo w niesieniu pomocy i nadziei potrzebującym

Jako największa organizacja humanitarna na świecie, Amerykański Czerwony Krzyż mobilizuje wolontariuszy i darczyńców, aby zapobiegać cierpieniom ludzi i łagodzić je. Ta będąca częścią globalnej sieci Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizacja zatrudnia ekspertów i współpracuje ze społecznościami na całym świecie, aby m.in. przygotowywać ludzi na katastrofy takie jak pożary, powodzie i huragany i reagować na nie, eliminować śmiertelne choroby, takie jak odra i różyczka, oraz ponownie łączyć rodziny rozdzielone kryzysami.

Średnio Czerwony Krzyż co roku zapewnia pomoc 1 na 65 mieszkańców naszego globu. W czasach, gdy nie brakuje różnorakich katastrof — od ekstremalnych warunków pogodowych spowodowanych kryzysem klimatycznym po pożary domów jednorodzinnych — misja ratowania życia Czerwonego Krzyża jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

„Każdego dnia ludzie w całym kraju i na całym świecie zwracają się do Czerwonego Krzyża o pomoc w obliczu sytuacji kryzysowych” — powiedział Koby Langley, starszy wiceprezes ds. służby dla sił zbrojnych i służb międzynarodowych Amerykańskiego Czerwonego Krzyża (Service to the Armed Forces and International Services for the American Red Cross). „Nigdy wcześniej skala zjawiska nie była tak duża, ponieważ częstotliwość i intensywność katastrof na całym świecie stale rośnie z powodu kryzysu klimatycznego. Jesteśmy bardzo wdzięczni hojnym i perspektywicznie myślącym partnerom, jak firma Stryker, którzy dostarczają nam kluczowych zasobów niezbędnych do przygotowywania się na stałe potrzeby spowodowane katastrofami klimatycznymi i reagowania na nie”.
 

Czerwony Krzyż w Zambii

Zaspokajanie potrzeb pacjentów, rodzin i społeczności w zakresie krwiodawstwa

W USA co dwie sekundy ktoś potrzebuje krwi. Kiedy więc Czerwony Krzyż twierdzi, że krew jest stale potrzebna, nie jest to przesada. Jakaś matka czeka na krew, która uratuje życie jej synowi. Jakaś kobieta chora na niedokrwistość sierpowatokrwinkową oczekuje na transfuzję krwi, a młody sportowiec, który doznał urazu, potrzebuje krwi tak szybko, jak to możliwe. Czerwony Krzyż stara się mieć dostęp do ratującej życie krwi zawsze i wszędzie, gdzie jest potrzebna, a firma Stryker pomaga realizować to założenie.

Czerwony Krzyż jest odpowiedzialny za dostarczanie około 40% krwi w kraju, co ma bezpośredni wpływ na klientów firmy Stryker i ich pacjentów. Jest to możliwe dzięki organizacjom i osobom pomagającym w utrzymaniu odpowiedniego poziomu zapasów krwi w kraju, ponieważ jest ona ciągle potrzebna.

Oprócz naszego strategicznego partnerstwa firma Stryker zapewnia pracownikom możliwości większego zaangażowania się i czynnego pomagania. W zeszłym roku wiele naszych oddziałów i grup zasobów pracowniczych zorganizowało lokalne zbiórki krwi, w tym dużą akcję obejmującą cały kraj w styczniu tego roku.

We wszystkich tych humanitarnych potrzebach firma Stryker z dumą wspiera Czerwony Krzyż, będąc naszym głównym partnerem strategicznym, zarówno globalnie, jak i lokalnie, wzmacniając swoją misję poprzez wsparcie finansowe i wolontariackie.

Oddawanie krwi dla pacjentów zmagających się z niedokrwistością sierpowatokrwinkową

W USA ponad 100 000 osób — głównie pochodzenia afrykańskiego — cierpi na niedokrwistość sierpowatokrwinkową i może potrzebować regularnych transfuzji krwi przez całe życie.1 Choroba ta uszkadza strukturę czerwonych krwinek, co może prowadzić do silnego bólu, uszkodzenia tkanek i narządów, anemii, a nawet udaru. Częste transfuzje mogą skutkować odpowiedzią immunologiczną u dawców, których krew nie jest w pełni zgodna z krwią biorcy, ale jeden na trzech dawców krwi będących Afroamerykanami może mieć krew odpowiednią dla osób chorych na anemię sierpowatokrwinkową. Czerwony Krzyż uruchomił niedawno nową ogólnokrajową inicjatywę mającą na celu dotarcie do większej liczby dawców krwi rasy czarnej w celu poprawy wyników zdrowotnych, a firma Stryker wspiera tę inicjatywę.

African Ancestry Network (SAAN) firmy Stryker to grupa zasobów pracowniczych utworzona przez pracowników firmy Stryker, którzy pragną zwiększać różnorodność, równość i włączenie społeczne, czyniąc firmę Stryker dobrym pracodawcą dla czarnoskórych pracowników. Z okazji dnia dr. Martina Luthera Kinga Jr. — będącego jednocześnie Narodowym Dniem Służby — organizacja SAAN zorganizowała wiele lokalnych zbiórek krwi, w których mogli wziąć udział jej członkowie.

„Stworzenie tej możliwości członkom w każdej lokalizacji firmy Stryker było czymś bardzo ważnym i zachęcającym do dalszych działań” — powiedział Jordan Merritt, menedżer ds. komunikacji marketingowej w firmie Stryker i dyrektor ds. komunikacji w organizacji SAAN. „W San Jose, Dallas, Kalamazoo, Mahwah, Memphis czy gdziekolwiek indziej — pracownicy poświęcili swój wolny czas na pomoc potrzebującym”.
 

Akcja zbiórki krwi

Pracownicy we Fryburgu przygotowują lokalną zbiórkę krwi.


Ta krew jest już dostępna, by ratować życie w nagłych wypadkach. Firma Stryker ma zaszczyt współpracować z Czerwonym Krzyżem i wspierać zbiórki krwi w społecznościach lokalnych w całym kraju.

Ty także możesz wesprzeć Czerwony Krzyż na wiele sposobów